این کارها بعد از غذا اکیدا ممنوع!

بعد از خوردن غذا از این کارها بپرهیزید

 • بعد از غذا چای نخورید.
 • بعد از غذا میوه نخورید.
 • بعد از غذا سیگار نکشید.
 • بعد از غذا روابط زناشویی نداشته باشید.
 • بعد از غذا نخوابید.
 • بعد از غذا دوش نگیرید.
 • بعد از غذا آب یخ ننوشید.
 • بعد از غذا زیاد راه نروید.
 • بعد از غذا جسم سنگینی را بلند نکنید.
 • بعد از غذا شیر ننوشید.
 • بعد از غذا ورزش نکنید.

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید