پاسخ رهبر انقلاب به نامه رمزی یکی از رزمندگان اسیر در بند صدام

پاسخ رهبر انقلاب به نامه رمزی یکی از رزمندگان اسیر در بند صدام-kholasenet.ir

پاسخ رهبر انقلاب به نامه رمزی یکی از رزمندگان اسیر در بند صدام

خبرهای مربوط به رهبری

پاسخ رهبر انقلاب به نامه رمزی یکی از رزمندگان اسیر در بند صدام-kholasenet.ir

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید