رفع بدبویی عرق بدن با چند روش ساده و طبیعی

رفع بوی بد عرق-kholasenet.ir

رفع بدبویی عرق بدن

اگر عرق بدبویی دارید می توانید با این تدابیر بوی بد آن را ازز بین ببرید:

  • میوه «زیره» عرق را زیاد می‌کند و بوی بد آن را برطرف می‌سازد.
  • ضماد «کنگر» جهت خوشبو کردن عرق بدن توصیه شده است.
  • مالیدن جوشانده چوب و برگ «آلبالوی تلخ» برطرف می‌سازد.
  • ضماد «بلخ» خوشبو کننده‌ی عرق بدن می‌باشد.
  • مالیدن گل «گل سرخ» در حمام بر بدن سودمند است.
  • مالیدن ضماد گل «نسترن» در حمام بر بدن، بد بوئی عرق را از بین برده و آن را خوشبو می‌نماید.
  • خوردن «بادنجان» بوی عرق بدن را از بین می‌برد.
  • «تخم هل» ، «قاقله صغار» خوشبوکننده عرق است.

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید