اولین تصویر و صحبتهای کودک کاری که به زباله دان انداخته شد!

اولین تصاویر از زلمه کودک افغانستانی که توسط دو نفر به سطل آشغال پرت شد

ویدئو آزار کودک کار را در اینجا ببینید

صحبتهای فرد آزار دهنده کودک کار پس از دستگیری

ویدیو های جالب بیشتر را در اینجا ببینید

 

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید